สอบถามเพิ่มเติม : 02-123-4000

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ลูกค้าผ่อนชำระค่างวด งวดแรกเมื่อครบ 60 วัน นับจากวันที่อนุมัติสินเชื่อ และลูกค้าได้รับวงเงินกู้
  • ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
  • เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ระยะเวลาจัดแคมเปญตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2561 
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-123-4000

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด